BeroepsTaal een unieke aanpak

De missie bij beroepstaal is om de communicatie tussen werknemers van verschillende nationaliteiten die in een werksituatie samen werken te optimaliseren met het oog op veiligheid en productiviteit.

BeroepsTaal een unieke aanpak

Wij zien een wereld waarin steeds meer mensen van verschillende nationaliteiten werken in een wereld waarin oorspronkelijk alleen Nederlands de voertaal was.. We zien het als roeping om te zien hoe we met moderne technieken ondersteuning kunnen geven bij werkprocessen om zowel de veiligheid als de productiviteit te bevorderen.

BeroepsTaal een unieke aanpak

Wij richten ons op het maken van apps om enerzijds onze visie vorm te geven en anderzijds te zorgen voor een brede verspreiding zonder drempels mogelijk te maken wel wetende dat iedere werknemer over een smartphone beschikt en niet over een computer.

Werknemers van verschillende nationaliteiten

Een multinationale beroepsbevolking

Door allerlei processen zien we dat vooral voor bepaalde beroepen er steeds meer mensen met verschillende nationaliteiten worden ingezet. Hierbij kan men o.a. denken aan de komst van arbeidsmigranten. Maar er zijn natuurlijk meer werknemers waarbij taalproblemen een belangrijk punt in arbeidssituaties vormen. Het inzetten van technologische hulpmiddelen, zoals AI-gestuurde vertaaltools, kan de samenwerking tussen teams van diverse achtergronden verbeteren. Het is essentieel voor bedrijven om deze tools te integreren om een inclusieve en efficiënte werkomgeving te creëren.

Beroepen waarbij vooral lage lonen spelen

Het werkgebied van Beroepstaal wordt vooral bepaald door die werkzaamheden waarbij lage lonen voor een deel typerend zijn voor de werkzaamheden. Men kan denken aan schoonmaak, werken in magazijnen, productiemedewerkers en onderhoudsmonteurs. Bij al deze beroepen heeft men te maken met eisen die door de arbeidsinspectie gesteld worden en dus ook aangepaste voorlichting. Daarnaast biedt het samenwerken tussen werknemers met een verschillende taalachtergrond ook extra eisen rond communicatie.

Gericht op beroep

Er wordt in Nederland veel aandacht gericht op laaggeletterdheid. Per definitie geldt voor veel arbeidsmigranten dat ze ten aanzien van het Nederlands laaggeletterd zijn. Wat bij onze aanpak voorop staat is om te zien hoe de problemen rond taal bij beroepsuitvoering zo goed mogelijk kunnen worden aangepakt. Beroepstaal ut zijn kennis daarbij vooral uit de modernste methode die zij onontwikkeld heeft voor NL2 (Nederlands als tweede taal ) en KNM (verplichte module Kennismaking Nederlandse Maatschappij).

Niet alleen werk

Het zou erg fout zijn om bij de modulen die wij maken alleen maar te kijken naar veiligheid en productiviteit. Men werkt in Nederland en het dus van belang dat men ook belangrijke kennis over Nederland aangeboden krijgt. Wat zijn typisch Nederlandse gebruiken? Wat is meer algemeen van belang voor werknemers? Welke kennis is van belang om ook als burger in Nederland te vertoeven. Inburgering is geen verplichting en de hiervoor door de overheid gestelde oplossing (aanbeveling tot inburgeren) is uiteraard geen effectieve oplossing.

werken rond 60

Wij specialiseren ons in communicatie bij multinationale werksituaties om een wereld van verschil om te zetten in een wereld van eenheid

Neem contact met ons op voor meer informatie

Voordelen

  • gebruik smartphone
  • content is 247 beschikbaar
  • alle belangrijke talen worden afgedekt
  • praktisch: met zoekfunctie snel topics op te zoeken
  • belangrijk m.b.t. arbeidsinspectie

Belangrijk voor bedrijven en brancheorganisaties

  • kwaliteitsverbetering arbeidssituaties

  • eventueel is een app te personaliseren,
    bijvoorbeeld in combinatie met on boarding

  • aanpasbaar en uitbreidbaar

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

BeroepsTaal: Waar taalbarriers en de kracht van technologie samenkomen