werken rond 60

Een erg groot verschil

Er is een erg groot verschil tussen wat wij aanbieden en wat alle con-collega’s aanbieden. Het is zelfs betreurenswaardig dat deze cursussen aan oudere generaties worden aangeboden, gezien het feit dat mensen rond de 60 een andere levensfase beleven en het cursusaanbod dient daarop uitdrukkelijk afgestemd te zijn.

Levenslang leren

Maar het grootste verschil is dat wij echt levenslang leren aanbieden, inclusief cultuur. Wij vinden het bijvoorbeeld uitermate vreemd dat vanuit het gedachtengoed van de 21e-eeuwse vaardigheden er een klemtoon op creativiteit wordt gelegd, maar dat tegelijkertijd cultuur wordt vergeten. Terwijl verdiepen in cultuur ook veel plezier oplevert.

Creativiteit en Cultuur

Creativiteit en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Waarom zou je mensen verbieden om Frans of Spaans te leren zonder oog te hebben voor cultuur.
Tenslotte staat boven in onze LMS een raadgever die los staat van alle cursussen. Een raadgever die met de nieuwste AI technieken getraind is om iedereen echt te helpen en inzicht te geven.

Voorbeelden van cursussen

Productiever

Natuurlijk bieden we een groot aantal cursussen aan die specifiek voor mensen rond de 60 zijn gemaakt. We zetten daarbij vooral AI-ondersteund werken in omdat die aanpak zo sterk is. Daarbij realiseren we ons natuurlijk ook dat door de kracht van die aanpak veel grotere groepen hiervan gebruik kunnen maken. Belangrijk uitgangspunt daarbij zijn de 21e-eeuwse vaardigheden. Dat zijn immers die vaardigheden waarover je moet beschikken om in deze tijd goed mee te kunnen komen. Denk maar aan Gesprekken voeren, Kritisch denken of Assertiviteit en natuurlijk meer thuis zijn in digitale mogelijkheden.

Digitaler

Een van de belangrijkste kenmerken van deze tijd is de opmars van alles wat met “digitaal” te maken heeft. Daar besteden we veel aandacht aan en dan gaat het er niet alleen om hoe je Office 365 kunt gebruiken, maar ook hoe je je kunt wapenen tegen digitale criminaliteit. En natuurlijk komen de nieuwste AI-technieken aan bod en zetten we die in als didactische tool. We bieden naast onze standaard cursussen ook leerflitsen aan waar je in 1 – 2 minuten leert hoe je een bepaald gereedschap kunt gebruiken.

Vitaler

Als je jong bent wil je misschien wel een super lijf hebben. Maar we weten dat onze doelgroep een totaal andere betekenis hecht aan het begrip vitaler. Een belangrijk houvast hierbij is positieve gezondheid. Dat houdt in dat we niet alleen naar lichaamsfuncties kijken maar naar veel meer aspecten. 
De consequentie hiervan is dat we ook ondersteuning geven rond bijvoorbeeld het onderwerp “balans werk-privé”. Dan gaat het bijvoorbeeld bij een cursus Frans om een andere invulling waar ook reizen en cultuur aan bod komen.

Creatiever

Vanuit de 21st -eeuwse vaardigheden leggen we een extra accent op creativiteit. Creativiteit is om zo te zeggen weer in. Maar laten we dan ook eens kijken naar bijvoorbeeld een Jeroen Bosch. Het is vreemd dat we het wel over creativiteit willen hebben maar dan voorbij gaan aan de grootste vernieuwers die we kennen. Een geweldige cursus die  over creativiteit gaat, is bijvoorbeeld de cursus “de onvoorstelbare wereld van Jeroen Bosch”. Over inzicht in creativiteit gesproken…